Zeka ve Yetenek Kongresi

0
258
zeka-ve-yetenek-ozelyetenekliler.net-kongre_logo

Zeka ve Yetenek Kongresi

zeka-ve-yetenek-ozelyetenekliler.net-kongre_logo

 Türkiye Zeka Vakfı tarafından her yıl düzenlenecek olan Zeka ve Yetenek Kongrelerinin ilki, 21 Aralık 2013’te, Ankara’da

toplanıyor. Zeka ve Yetenek Kongreleri; üstün zekalı, üstün yetenekli bireylerin tespit edilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin sorun ve önlemlerin toplu olarak ele alınmasını amaçlıyor. Bunun yanı sıra kongrelerle, konuya ilişkin dünya ve ülke

Üstün zeka ve yeteneğe sahip bireylerin potansiyellerinin yaşama geçirilmesine yönelik olarak son 

dönemde kayda değer bir kararlılık ortaya konmuş durumda. Başta TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK olmak üzere, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili özel rapor ve belgeler oluşturulmuş olması ve bunların kamuoyunda gördüğü ilgi, söz konusu kararlılığın olumlu yansımaları olarak kendini gösteriyor. Bu çalışmalar umut verici görünmekle birlikte, üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin saptanarak yaşamın her alanında desteklenmesi yönünde daha köklü, daha somut atılımlara ihtiyaç duyuluyor. Konuya da, sorunun bu bireylerde değil, onların toplumla bütünleşmesine engel oluşturan dinamiklerde olduğunu bilen bir bakış açısıyla yaklaşılması önem taşıyor.ölçeğindeki gelişmelerin aktarılması ve çok taraflı tartışma zeminlerinin oluşturulması öngörülüyor.

Zeka ve Yetenek Kongresi bu ihtiyaçtan hareketle, katılımcılarını, son dönemdeki çalışma ve uygulamaları bir kez de bir arada ele almaya davet ediyor.

Ekte yer alan taslak program doğrultusunda bir tam gün sürecek olan kongre, çağrılı konuşmacıların sunumları ve iki başlık altında gerçekleştirilecek tartışma oturumlarından oluşuyor. Tartışma oturumlarının ilki, “Zeki ve Yetenekli Olma: Beklenti ve Eleştiriler” başlığını taşıyor. Bu oturumda, konunun temel özneleri olan üstün zekaya, üstün yeteneğe sahip bireyler ve bu bireylerin gelişimlerinde doğrudan görev alan eğitimciler, ihtiyaç ve taleplerini ortaya koyacaklardır. “Zeka ve Yetenek Alanında Kamu Politika ve Uygulamaları” başlıklı ikinci oturumda ise, konuya ilişkin karar alma süreçlerinde yer alan aktörler ile konunun uzmanları, son dönemde ortaya konan strateji metinlerini ve diğer raporları değerlendireceklerdir.

Zeka ve Yetenek Kongresi, üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin potansiyellerinin yaşama geçirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılmasına dönük atılımlara bütüncüllük ve bilimsellik kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.

Detay için tıklayın