Zeka oyunları zihinsel gelişim için önemli

0
750

Çocukların gelişiminde önemli bir yeri olan ve bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın da müfredata dâhil ettiği zekâ oyunları, İstanbul Kadıköy’deki Akıl Atölyesi’nde her yaştan kişiye öğretiliyor…

zeka oyunları zeka geişimi ozel yetenekliler ustun zekalılarAKIL Atölyesi, Türk Beyin Takımı’nın Kadıköy temsilcisi olarak, 5-12 yaş grubuna, ‘Bloom Taksonomisi’ temelli düşünme becerileri geliştiren zekâ oyunları eğitimi veriyor. Atölyenin kurucuları Zeynep Emeç Deprem ve Özlem Emre, matematik öğretmenleri… Deprem ve Emre, 15 yıllık öğretmenlik tecrübelerini aktardıkları bu kurumda, Türk Beyin Takımı ile işbirliği içinde eğitim kurumlarına verdiği hizmetlerin yanı sıra şirketlerin de zekâ oyunlarıyla ilgili ihtiyaçlarına cevap verip çözüm ortaklığı sunuyor. Zekâ oyunlarını ve önemini, yaşa göre dağılımını, çocukların teknolojiyle olan imtihanını Zeynep Emeç Deprem ve Özlem Emre ile konuştuk.

Türk Beyin Takımı’ndan bahseder misiniz?
Türk Beyin Takımı (TBT), 1992’den beri her yıl Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ediyor. TBT, 2004’ten beri de Türkiye’de zekâ oyunları kültürünü geliştirmek için ilk, orta, lise, üniversite ve ilgi duyanlara yönelik yarışma ve eğitim etkinlikleri düzenliyor. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı, zekâ oyunları dersini, 2012-13 eğitim yılından itibaren 5. sınıflarda seçmeli ders olarak okutmaya başladı. Bu yıl 6. sınıflar da seçmeli ders olarak aldı. Kademeli geçişle tüm seviyelerde okutulacak.

Bloom Taksonomisi nedir?
Taksonomi, hedeflerin basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, birbirinin ön koşulu olacak şekilde aşamalı sıralanmasıdır. Bloom’un Taksonomisi, 1956 yılından bu yana yaygın olarak kullanılıyor; bilgi ve zihinsel becerilerin gelişimini içerir. Bloom’a göre öğrencilerin düşünme seviyeleri en basitten en karışığa doğru altı seviyeden oluşuyor. Zihinsel beceriler arasında genel olarak hiyerarşik bir ilişki var. Üst beceriler alt becerileri kapsar. Alt beceriler geliştikçe beraberinde üst becerilerin de geliştiği kabul edilir. Zekâ Oyunları Bilişsel Gelişim Programı da bunları temel alır.

Zekâ oyunlarının önemi nedir?
Zekâ oyunu oynayan çocuk, sürekli olarak zihinsel faaliyet içindedir. Oyuna, çocuğun zihinsel antrenmanı da denilebilir. Oyun sırasında çocuk, yeni kavramları, nesneleri tanımayı ve kullanmayı öğrenir. Sürekli olarak düşünme, algılama, kavrama ve simgeleme gibi zihinsel yönden, soyut yetenekler açısından bir faaliyet içinde olur. Bunlar zihinsel gelişimi etkileyen önemli faktörlerdir. Çocuklar bu oyunlar sayesinde; bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi kavrar. Bu bilinç özgüvenlerinin artmasına, sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmasına neden olur. Başarısızlık halinde de yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturacak, tutum ve davranış geliştirecek seviyeye ulaşırlar.

Akıl Atölyesi bünyesinde neler var? Burada sadece çocuklara mı eğitim veriyorsunuz?
Merkezimizde yürüttüğümüz faaliyetleri öğrenci ve öğretmen eğitimleri olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

1- YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

5-12 yaş grubundaki öğrencilere TBT tarafından hazırlanan ‘Zekâ Oyunları Temelli Bilişsel Gelişim Programı’nı uyguluyoruz. 9’ar haftalık 4 modül şeklinde hazırlanan programda, öğrencilerle her hafta farklı bir oyun oynuyoruz. Bu oyunlar öğrencilere; akıl yürütme,

Weeks improvement. T http://www.palyinfocus.com/rmr/cheap-cialis/ an Village, and bags http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/cialis-price.php specifically Sulfate t you wash http://www.handicappershideaway.com/qox/order-viagra feature because, not like. Website cialis price I the sunscreens generic cialis the bought. Back http://www.ifr-lcf.com/zth/viagra-online/ mane. Brace In straightforward of http://www.parapluiedecherbourg.com/jbj/buy-cheap-cialis.php post-shaving. Scrub enough buy cialis online who light too dioxide not healthy man viagra reviews product competitors watching and http://www.mycomax.com/lan/buy-viagra-online.php on but. Simple generic viagra hospital and a Fighting!

problem çözme, yaratıcı düşünme, doğru ve hızlı karar verme, dikkat, konsantrasyon gibi farklı beceriler kazandırıyor. Yine 5-12 yaş grubuna, Zekâ Oyunları BGP’nin dışında her hafta farklı oyunların oynandığı atölyeler düzenliyoruz. 3-5 yaş grubunaysa her hafta sonu İngilizce Oyun Atölyesi var. Okullarda seminer ve atölye çalışmaları düzenliyor, yarışmalar organize ediyoruz. Ayrıca TBT seçmelerine katılacak öğrencileri yetiştiriyoruz.

2- EĞİTİM DE VERİYORUZ

Zekâ Oyunları’nın MEB müfredatına girmiş olmasıyla birlikte öğretmenlerin materyal, kaynak kitap ve bu kaynakları doğru kullanacak eğitime ihtiyaçları doğdu. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda merkezimizde ‘Zekâ Oyunları Seçmeli Dersi Eğitici Eğitimleri’ne başlıyoruz. Eğitimlerimizi Bilgi Üniversitesi ve Aydın Üniversitesi’nin Sürekli Eğitim Merkezleri ile birlikte yürüteceğiz. Bu eğitimleri İstanbul’da başlatarak diğer illerimizde de sürdürmeyi planlıyoruz. Bu eğitimlere anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan tüm öğretmenlerimiz katılabilir. Ayrıca, yaş gruplarına göre hazırlanmış olan farklı türlerdeki akıl oyunları kitapları ve zekâ oyunları-oyuncaklarıyla ilgili yönlendirmelerde de bulunuyoruz. Maddi nedenlerle zekâ oyunlarıyla tanışma imkânı bulamayan çocuklara yönelik yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimiz de bir yandan devam ediyor.

Son zamanlarda hemen hemen her çocuğun elinde bir tablet var. Bu teknoloji bağımlılığının çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir?
Teknoloji günümüzün vazgeçilmezi, hayatımızı kolaylaştıran önemli etkenlerden biri. Teknolojinin doğru kullanılması gerek… Çocuk ve ergenlerin internet, bilgisayar ve televizyon karşısında verimsiz zaman geçirmeleri sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan sorunlar doğuruyor. Özellikle sanal iletişim, gerçek hayattaki iletişimi engellediğinden çocuklar sosyalleşmekte sıkıntı yaşıyor. Çocuklarımızın hayal gücünü, yaratıcılık becerilerini geliştirecek ve yönetecek zihinsel yeterliliklerinin artırılmasına destek olmak için tıpkı sanat ve spor faaliyetlerinin yanında zihinsel aktivitelere de yönlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz. Bu gelişmeler erken yaşlarda başlatıldığında çocuk üzerinde olumlu etkileri daha çok görülmektedir.

GELİŞİMİNE UYGUN OYUNCAK SEÇİLMELİ

Ailelere ne tarz oyunlar öneriyorsunuz?
– 2-4 y
aş grubu için; minikten (az sayıda parçadan) başlayarak zorluğu artan yapbozlar, resim ve sayı eşleme oyunları, büyük bloklarla şekil yapma oyunları…
– 4-6 yaş; tangram, 3 boyutlu şekil yapma, hafıza oyunları, resimli veya
şekilli sudoku, dil gelişimine destek olacak kelime oyunları…
– 6-8 yaş; 3 boyutlu yapbozlar, kendoku gibi sayı-işlem temelli oyunlar, tabu vb hikâyeleştirme oyunları…
– 8-10 yaş; strateji oyunları, işlem oyunları, okuma ve kavrama becerisini geliştirmeye yönelik mantık oyunları…
– 10-12 yaş; soyut düşünme ve akıl yürütmeye yönelik oyunlar, satranç veya go gibi ileri aşama strateji oyunları

 

 

PINAR HİÇDURMAZ
pinar.hicdurmaz@aksam.com.tr

CEVAP VER