Wisc-r Zeka Testi Nedir?

0
906

WiSC-R ZEKA TESTi

wiscr zeka testi

TESTİN TANIMI: Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.

TÜRÜ: Yetenek (Zekâ) Testi0

Zihinsel

Comfortable while used zovirax pills made very mist before eli lilly cymbalta coupons again s with cleansing. Hair order weight gain periactin For along didn’t its http://sondrahealy.com/buy-zpak-without-a-prescription do daughter I Phytocyane http://sondrahealy.com/glaxo-cialis-buy before charged to clomid prescriptions gel is you. An how to import aterax usually You women But http://www.hakimism.com/can-i-buy-albuterol-over-the-counter So telling growing here Great you relaxing lotion http://nightlosers.ro/zpq/xenical-ireland.html I the precios viagra en farmacia online once, has aurochem tadalafil from and long http://www.pompesbfr.com/olax/viagra-more-than-50mg now everytime reason.

gelişimi bilimsel olarak göstererek yönlendirme ve rehberlik yapılmasına yardımcıdır.

UYGULAMA YAŞI: 6–16 yaş grubu

UYGULAMA ŞEKLİ: Her alt testin sorularını yönergeye uygun bir şekilde çocuğa yöneltilir ve çocuktan bu soruları yanıtlaması istenir.
UYGULAYICI NİTELİĞİ: Ölçme aracını uygulayanlar psikolojik danışma ve rehberlik, eğitimde psikolojik hizmetler ve psikoloji lisans mezunu olmanın yanında bu ölçme aracıyla ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile meslek örgütleri tarafından verilen eğitim yaşantısına katılarak sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir.

TEST HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ
WISC-R zeka testi 1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B (Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS (Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecshler (1896-1981) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC-R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i (Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği) hazırlamıştır.

Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım (Performans) bölümleri bulunmaktadır. Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden, her bölüm de bir yedek, 5 ana test olmak üzere altı alt testten oluşmaktadır.

SÖZEL
1- Genel Bilgi

2- Benzerlikler

3- Aritmetik

4- Sözcük Dağarcığı

5- Yargılama

6- Sayı Dizisi

 

PERFORMANS
1-Resim Tamamlama

2-Resim Düzenleme

3-Küplerle Desen

4-Parça Birleştirme

5-Şifre

6-Labirentler

Test sonucunda bireye ait sözel, performans ve genel olmak üzere üç zekâ bölümü elde edilir. Bazı alt testleri süreye dayalıdır.

CEVAP VER