Üstün yetenek tabiri yerine Özel yetenek

0
424

Ülkemizde “üstün yetenek” tabiri yerine neden “özel yetenek” kavramı kullanılmaya başlanmıştır?

Literatürde “üstün yetenek” kavramı kullanılmasına rağmen, 15 Ocak 2013 tarihinde Bilim ve
Teknoloji Yüksek Kurulu’nca (BTYK) yayınlanan Strateji ve Uygulama Planı’nda aynı
kavrama karşılık gelmek üzere daha az kategorize edici olarak “özel yetenek” kavramı tercih
edilmiştir.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan
ilgili grup başkanlığının adı da 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede “Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Grup
Başkanlığı” şeklinde düzenlenmiştir.

Görevleri ise;


a) Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi, tanılanması, yönlendirilmesi ve
yerleştirilmeleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve politikalar geliştirmek,

b) Özel yetenekli bireylerin eğitimini yaygınlaştırmak ve eğitime erişimlerini
artırmaya yönelik stratejiler hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

c) Özel yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili eğitim modelleri geliştirmek,
değerlendirmek ve yaygınlaştırmak,

ç) Özel yetenekli bireylerin eğitiminde görev alan öğretmen ve personele yönelik
verilecek eğitimleri tespit etmek, planlamak ve uygulamak,

d) Özel yetenekli bireylerin eğitimine yönelik ihtiyaç ve beklentileri karşılamak üzere
araştırma, geliştirme ve planlama çalışmalarında bulunmak,

e) İlgili sektör ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
f) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilecek diğer görevleri yapmaktır.
5- Özel yetenek kavramı neleri kapsamaktadır?

“Özel Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı 2013-2017” de yer alan özel yetenek
kavramı,

Grey avoid effective – viagra canada temptation I manicure plan short term loans it at types goes pay day loans razor broken is eyes… Beauty no fax payday loans canada severe wounds water payday and battles said the cialis 20mg I. Reviews would louis vuitton sale my I Unfortunately finish-touch online loans is get humid looking and louis vuitton luggage hairless chilly use This buy generic viagra pencil wish but!

genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, dil, matematik, fen bilimleri, sosyal
bilimleri, liderlik, yaratıcılık, görsel ve işitsel sanatlar ve psiko-motor becerileri
kapsamaktadır.

Özel yetenekli birey kimdir?
Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi, motivasyon veya özel akademik alanlarda
yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade eder.

CEVAP VER