Sosyal Zeka , Yaşam Etkimiz

0
421

sosyal zekaZeka; zihnin öğrenme, öğrenilebilenlerde yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözüm yollan bulma yeteneğidir. Zeka ile ilgili yapılan birçok tanımlarda, zekanın bir çevreye uyum yeteneği olduğu da vurgulanmıştır. Aslında burada sosyal zeka da tanımlanmış oluyor. Sosyal zekaya sahip olan insanlar, karşısındaki bireyi dinleme, duygu ve düşüncelerini anlama ve kendi duygu, düşüncelerini iyi ifade edebilme yönünde başanlıdırlar.

 

Bu noktada sosyal zekası gelişmiş bireyler, insanlarla nasıl geçinebileceklerini bilirler. Yeni bir durum, ortam ve yeni insanlara kolayca uyum sağlar, başkalannı nasıl mutlu ve ikna edeceklerini bilirler. Sosyal zekanın yaşam kalitesine etkisini de bu noktada görmüş oluyoruz. İnsan olarak, duygusallıklanmız, kabiliyet ve düşüncelerimiz, farklı farklıdır. Her insanın kendini özgü bir yapısı vardır. Kimimizin konu fark etmeksizin duygusal yaklaşımı yoğundur, kimimiz kendimizi ifade noktasında eksik YAŞAM ETKİMİZ, SOSYAL ZEKA hissederiz, kimimiz her anlamda başan sağlayabilecek bir yapıya sahibizdir belki ama çekimser kalınz. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu sebeple, her zaman bilgi, birikim ve öğrenme noktasında istekli olmalıyızdır diye düşünüyorum. Bilgi ve birikimlerimiz, tecrübe ve ustalığımızı onaya koymaktadır.

Sosyal zekaya sahip olmamız ise, tecrübe ve ustalığımızı bireylere yansıtma noktasında bizim en büyük anahtanmızdır. Sebep şu ki, yazımızın da başında belirttiğimiz gibi; Sosyal zekaya sahip olan insanlar, karşısındaki bireyi dinleme, duygu ve düşüncelerini anlama ve kendi duygu, düşüncelerini iyi ifade edebilme yönünde başanlıdırlar. İnsanlarla olan iletişimimiz ne kadar güzel, samimi ve etkileyici bir düzeyde ise, başanlanmıza ve ideallerimize o kadar yakınızdır. Bu sebeple sosyal zeka bizim için ciddi önem taşımaktadır. Hayatımızın neredeyse tamamı, insan ilişkileriyle geçer. Düşüncelerimizi davranışlanmıza doğru bir şekilde yansıtabilmek, karşımızdafd insanı anlayabilmek, kendimizi iyi bir şekilde ifade edebilmek. fikir alışverişi ve duygusal anlamda destek olabilmek, bunlann tamamı bir bütündür. Bu bütün olan davranış şekillerimiz ise, bizi bütünleştiren en önemli etkenlerdir.

Bazı bireyler utangaçtır, bazdan yeterince atılgan değildir olanlara karşı. Karşımızdaki insanın ruh yapısını, yaşam standarttan ve bunun karşılığında bizim ona davranış şekillerimizdeki bütünlük , bunlann tamamına verilen gerek fiziksel, gerekse fikirsel karşıtlar çok önemlidir. Kendini eksik hisseden bir insana yapabileceğimiz en güzel şey, onu bütünlemektir Fikir alışverişi yaparak çekimserliğini gidermektir. Sosyal zeka gelişimini tamamlayamamış bir birey, utangaç, çekimser ve kendini insanlarla olan ilişkilerinde geri tutan bir yapıya sahiptir.

Yaşanan bu eksiklik duygusu ise, okul, iş ve aile yaşamını etkilemekle birlikte, mutsuzluk ve başansızlığa da sebep olmaktadır. Bu sebeple, en kısa zamanda yapmamız gereken, kendimizi kişisel gelişim noktasında geliştirmek ve insanlarla olan ilişkilerimizi gözden geçirmektir. Mutlu ve başanlı olmamızın en büyük sırlanndan birisi, insanlarla olan iletişimimizin iyi olmasıdır. Bir sonraki yazımızda görüşmek dileğiyle…
Gaziantep Güneş

CEVAP VER