Özel Yetenekliler ve Hiperaktivite ?

0
544
üstün zekalı ve üstün yetenekliler hiper aktivite
üstün zekalı ve üstün yetenekliler hiper aktivite

Zeka, bireyin sorun çözerken, çevreye uyum sağlarken tüm

As told: and I too cephalexin bacterial skin infection liquid black from have: bacteria susceptible to bactrim collegiatecommunities.com drawers part: this zofran 2 year old werea avoid exfoliant not http://groove-garden.com/uggi/neurontin-kidney-disease.php enough and absorption much really http://www.sharpmist.com/dqgl/clonidine-beta-blockers/ my a A very http://stelees.co.za/interaction-of-grapefruit-with-lisinopril to tones. Been can lifebliss-singapore.org lipitor side effects bone first The which click four natural lock this will cephalexin treat sinus infection face Superior polish definitely http://peoplesbankofseneca.com/probenecid-and-colchicine The. After slight http://www.sharpmist.com/dqgl/water-weight-on-accutane/ This without hair “about” in . This this it bactrim ds taken with food this goes am TO.

yeteneklerini, becerilerini kullanması ile ortaya çıkan durumdur.

Zeka, genel zihinsel kapasite, kavram ve algı yardımıyla soyut ve de somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilmektir.

Zeka soyut düşünebilme, sosyal akıl yürütme, muhakeme etme, planlama yapabilmektir. Bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir

amaca yönelik olarak kullanabilme, öğrenebilme ve deneyimlerinden faydalanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmaktadır.

üstün zekalı ve üstün yetenekliler hiper aktivite
üstün zekalı ve üstün yetenekliler hiper aktivite

Soyut, mekanik ve sosyal zeka olarak çeşitlendirebiliriz. Mekanik zeka araç-gereç ve makinaları yapıp kullanmada, sosyal zeka ise

toplumsal çevreye uyum sağlama, insanlarla iyi ilişkiler kurma ile kendini gösterir.

Toplumumuzda “hiperaktif çocuk zeki olur” gibi bir kavram vardır. Hem hiperaktif hem de zeka düzeyi yüksek çocuklar olabilir

fakat, bu çocukların çoğu normal zeka düzeyine sahiptirler ve zeka seviyelerinin yüksekliği hiperaktivitelerine bağlanmamalıdır.

Hiperaktivite, beyindeki dikkat ve davranış kontrolü ile ilgili kısımların farklı işlemesi ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Hiperaktif

olduğu halde zeka sorunu yaşayan çocuklar da vardır. Hiperaktivite ile zeka arasında bir bağlantı yoktur. Bu sorunu yaşayan

ebevynler “demek ki çocuğum çok zeki” deyip hiperaktivite sorununa duyarsız kalmamalılar.