“MUSTAFA KEMAL’İ ANLAMAK” KONULU FİKİR VE PROJE YARIŞMASI

0
604

USTAFA KEMAL’İ ANLAMAK” KONULU FİKİR VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

DENİZLİ-DÜZCE-MALATYA

Eserlerin, Aras Kargo ile karşı ödemeli olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Proje Sahibi

Projenin sahibi İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı olup bu proje ile ilgili her türlü hak ve mükellefiyetler Başkanlığın uhdesindedir.

Projenin Hedefi
Proje, Cumhuriyet’imizin 92’inci yılı kutlamaları çerçevesinde tüm lise öğrencilerini kapsayacak şekilde, Mustafa Kemal Atatürk’ü en iyi anlatacak öğrencileri belirlemek amaçlı olacaktır. Bu proje, Türkiye’nin batısı, doğusu ve kuzeyini temsil edecek 3 il dâhilinde Valilikler ve Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

İçerik
“Mustafa Kemal’i Anlamak” konulu yarışmaya katılacak eserlerin, kamuoyunda özellikle genç nesillerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bilincinin artırılması, laik Cumhuriyet hedeflerinin benimsetilmesini sağlayacak ve teşvik edecek içerikte özgün çalışmalar olması gerekmektedir.

Hedef Kitle
Projeye katılım, belirlenmiş şehir ve ilçelerdeki lise öğrencileridir (9-10-11-12’nci sınıflar). Yarışma, sonuçları ile ülke genelinde oluşturacağı kamuoyu nedeniyle hedef kitle tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olacaktır.
Yarışmanın Süresi
Yarışmaya katılım için eserlerin son teslim tarihi 31 Mart 2016’dır. Bu tarih, eserlerin kargoya veriliş tarihidir. Konusunda uzman jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında dereceye giren öğrencilere ödülleri 21 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek törenle teslim edilecektir.

Jüri
Jüri, konusunda ulusal ve uluslararası alanda isim yapmış sanatçı ve akademisyenlerden oluşacaktır.

Proje Kuralları

1. Bu yarışmaya Denizli, Düzce ve Malatya illerindeki resmi ve özel tüm liselerdeki 9,10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılabilir.
(Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri ve imam-hatip liseleri, meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu sağlık meslek liseleri, Anadolu teknik liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, imam-hatip lisesi ve mesleki ve teknik ortaöğretim programlarını tek yönetim altında uygulayan çok programlı liseler, v.d…)

2. Yarışmanın konusu “Mustafa Kemal’i Anlamak” olup, öğrencilerin fikrindeki Mustafa Kemal Atatürk’ü sanatsal özellikli olmak üzere, yazınsal (şiir, makale, mektup) ve görsel olarak (video, resim v.b.) anlatmalarına göre iki ayrı kategoride değerlendirilecektir.

3. Yazınsal nitelikli sanatsal eserler; en fazla 2 adet A4 sayfa ile ifade edilmiş olmalı, yazı karakteri Arial ve 12 punto ile Word ya da el yazısı ile yazılmış olmalıdır. Videolar 7 dakikayı geçmemelidir. Resimler en fazla 56x76cm ebadında ve en az A3 ebadı aralığındaki resim kağıdına yapılmış olmalıdır.

4. Her katılımcı, eseriyle birlikte kimlik bilgilerinin açıkça yazıldığı (Adı, Soyadı, Okulu, Sınıfı, Okul numarası ve çalıştıran öğretmeni, telefonu, İli, İlçesi) bilgiler ile fotoğrafını da eserine ekleyecektir.

5. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Ödüle layık görülen eserin özgün olmadığının sonradan anlaşılması halinde ödül iptal edilecektir. Bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü sorunun hukuki yaptırımı ile süreçlerin maddi yaptırımı katılımcıya ait olacak, doğabilecek sorunlardan Dudullu OSB sorumlu olmayacaktır.

6. Dudullu OSB, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen eserleri, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilecek ve söz edebilecektir.

7. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve jüri kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

8. Eserler okul idareleri tarafından toplanacak ve listelenerek Aras Kargo vasıtasıyla, bedeli Dudullu Organize Sanayi Bölgesi tarafından ödenmek kaydıyla Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, 3. Cad. No:18/2 Ümraniye – İstanbul adresine gönderilecektir.

9. Ön elemeyi geçerek İstanbul’a gelecek öğrenci ve refakatçi öğretmenlerin yol ve konaklamaları Dudullu Organize Sanayi Bölgesi tarafından organize edilecektir.

10. Öncelikle nitelikli olmak üzere, yarışmaya en fazla eser gönderen başarılı öğretmenler ayrıca değerlendirilecek ve dereceye girmiş öğrencilere refakat etmek üzere İstanbul’daki organizasyona gelmeye hak kazanacaklardır. Öğrenci ve refakatçi öğretmenlerin İstanbul’da düzenlenecek törene ve geziye katılımı sağlanacak, yol ve konaklamaları Dudullu Organize Sanayi Bölgesi tarafından organize edilecektir.

11. Projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, finale kalarak ödül törenine gelmeye hak kazanan öğrencilerin isimleri 05 Mayıs 2016 tarihine kadar www.idosb.org.tr ve yarışmaya ait kurumsal web sitesinde (www.mustafakemalianlamak.com) duyurulacaktır. Dereceler 21 Mayıs 2016 tarihindeki ödül töreninde açıklanacaktır.

12. Yarışma sonucunda görsel ve yazınsal eser olmak üzere, her iki kategoride dereceye giren öğrencilere;

1’incilere 7.500 TL + Tablet PC
2’ncilere 5.000 TL + Tablet PC
3’üncülere 2.500 TL + Tablet PC

Jüri tarafından değerlendirilecek her iki kategorideki beşer öğrenciye 1.000’er TL mansiyon ödülünün yanı sıra; ayrıca dereceye girecek öğrencilere ve çalıştıran başarılı öğretmenlere Bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşları tarafından çeşitli hediyeler verilecektir.

13. Dereceye giren eserlerin hakları Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’ne ait olacak, nesnel eserler Dudullu OSB’nin sergilerinde kullanılabilecek, görsel eserler yine Dudullu OSB’nin web sayfasında yayınlanabilecektir.

14. Bu yarışmaya Dudullu Organize Sanayi Bölgesi mensuplarının birinci ve ikinci derece yakınlarının katılması yasaktır.

ÖDÜLLER
Yarışma sonucunda görsel ve yazınsal olmak üzere her iki ayrı kategoride dereceye giren öğrencilere;

Görsel Eser 1’incisine 7.500 TL + Tablet PC

Görsel Eser 2’ncisine 5.000 TL + Tablet PC

Görsel Eser 3’üncüsüne 2.500 TL + Tablet PC

Yazınsal Eser 1’incisine 7.500 TL + Tablet PC

Yazınsal Eser 2’ncisine 5.000 TL + Tablet PC

Yazınsal Eser 3’üncüsüne 2.500 TL + Tablet PC

Ayrıca jüri tarafından değerlendirilecek öğrencilere 1.000’er TL mansiyon ödülü ile dereceye girecek öğrencilere Bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının verecekleri çeşitli hediyeler…

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 31 Mart 2016

(Bu tarih, eserlerin kargoya veriliş tarihidir)

Seçici Kurul Değerlendirmesi : 05 Mayıs 2016

(Projelerin jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, finale kalarak ödül törenine gelmeye hak kazanan öğrenciler ile belirlenen refakatçi öğretmenlerin isimleri bu tarihte açıklanacaktır)

Sonuç Bildirim Tarihi : 21 Mayıs 2016 Cumartesi gecesi ödül töreninde açıklanacaktır.

İLETİŞİM
İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi

3. Cadde No:18/2 Ümraniye – İstanbul

Tel : 0216 365 74 03

Sorularınız için : yarisma@idosb.org.tr

CEVAP VER