KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

0
427

Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde “Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu” adıyla ulusal ölçekte tüm lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin katılabileceği bir sempozyum düzenleyecektir.

I. AMAÇ

“Geçmişin yükünü taşımak ve geleceğe gebe olmak” ifadesinde anlam bulan kültür kavramı, insan tarafından meydana getirilen bir tür yapay doğayı/evreni işaret etmektedir ve tarihsel süreç izlendiğinde kavramın, sosyal bilimlerin her alanında bir araştırma ve inceleme nesnesi olarak kendisine yer edindiği karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda konunun öneminin kavranması açısından Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından “Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu” adıyla bu yıl ilki düzenlenecek olan sempozyumumuza tüm lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerinin değer katmalarından mutluluk duyacağız.

NOT: Sunulan bildiriler, sempozyum sonunda üniversitemiz tarafından kitap haline getirilecektir.

II. SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 01 Temmuz 2015

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15 Temmuz 2015

Sempozyum Tarihi: 15-16 Ekim 2015

III. KONULAR

Edebiyat

-Edebiyat ve kültürlerarası iletişim

-Edebiyat ve kimlik

-Şiir, kültür ve ulusal imgeler

-Çok kültürlü toplum ve edebiyat

-Dil ve kültürlerarası iletişim

Tarih

-Tarih, kültür ve kimlik

-Tarihte kültürlerarası etkileşim

-Hafıza ve kültür

-Tarihte çatışma ya da uzlaşma alanı olarak kültür

-Merkeziyetçilik, çok ulusluluk ve çok kültürlülük

Sosyoloji

-Toplumsal kurumlar ve kültürlerarası iletişim

-Kültürlerarası iletişim ve göç olgusu

-Küreselleşme sürecince kültür ve sosyal medya

-Etnisite, siyasal kültür ve toplumsal hafıza

-Toplumsal cinsiyet, çevre ve kültürlerarası iletişim

Felsefe

-Kültür kavramı ve kültür felsefesi

-Kültür inşasında bilim ve felsefenin rolü

-Gelenekler, ritüeller ve yaşam pratiklerinde kültürün yeri

-Siyaset ve sanat felsefesi açısından kültür

-Mitoloji, dinler ve kültürel etkileşim

NOT: Bu konu başlıklarına yakın olan özgün bildiriler de kabul edilecektir.

IV. DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. M. Muhsin KALKIŞIM: Düzenleme Kurulu Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY: Koordinatör

Arş. Gör. Fatih UYAR

Arş. Gör. Alperen GENÇOSMANOĞLU

Nurselin TUĞCU (Türk Dili ve Edebiyatı Böl.)

Gülbahar YILMAZ (Türk Dili ve Edebiyatı Böl.)

Turgut GÜRBÜZ (Tarih Böl.)

Rıdvan PALANCI (Tarih Böl.)

Dilan GÜNEŞ (Felsefe Böl.)

Nesim SAVAŞ (Felsefe Böl.)

V. BİLİM KURULU

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ (Gümüşhane Ün.)

Prof. Dr. Zafer ERGİNLİ (Gümüşhane Ün.)

Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR (Muğla Sıtkı Koçman Ün.)

Prof. Dr. Melek DOSAY GÖKDOĞAN (Ankara Ün.)

Prof. Dr. Remzi DEMİR (Ankara Ün.)

Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Ün.)

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM (Atatürk Ün.)

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN (Fatih Sultan Mehmet Ün.)

Prof. Dr. Muzaffer DOĞAN (Marmara Ün.)

Prof. Dr. Fikret SARICAOĞLU (İstanbul Ün.)

Prof. Dr. Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Ün.)

Prof. Dr. Necmettin ALKAN (Karadeniz Teknik Ün.)

Prof. Dr. Hasan KAVRUK (İnönü Ün.)

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ (Afyon Kocatepe Ün.)

Prof. Dr. Kenan ÇAĞAN (Afyon Kocatepe Ün.)

Prof. Dr. Ahmet KALENDER (Selçuk Ün.)

Doç. Dr. Ünal ŞENTÜRK (İnönü Ün.)

Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL (İstanbul Ün.)

Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ (Erciyes Ün.)

Doç. Dr. Ahmet TARHAN (Selçuk Ün.)

Doç. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Ün.)

Doç. Dr. İbrahim TÜZER (Yıldırım Beyazıt Ün.)

Doç. Dr. Bayram NAZIR (Gümüşhane Ün.)

Doç. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR (Gümüşhane Ün.)

Doç. Dr. Bilal KIRIMLI (Karadeniz Teknik Ün.)

VI. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

1. Bildirinin adı, yazar adı-soyadı, akademik unvanı, görevi, kurumu ve elektronik posta adresi belirtilmelidir.

2. Özetler, 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

3. Bildiriler sempozyumun ilk gününe kadar Düzenleme Kurulu Başkanlığına elektronik posta halinde teslim edilmelidir.

4. Bildiriler, Türkçe (Türkiye Türkçesi / diğer Türk şiveleri) olmalıdır.

VII. ULAŞIM VE KONAKLAMA

Katılımcıların 2 günlük yemek ve konaklama giderleri tarafımızdan temin edilecektir. Yol masrafları ve diğer harcamalar, katılımcıların kendilerine aittir.

VIII. İLETİŞİM

Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZSOY
Gümüşhane Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi

Bağlarbaşı Mahallesi Gümüşhanevi Kampüsü
29100 Gümüşhane, TÜRKİYE
Telefon: +90 (456) 233 10 76 – 1740

Faks: +90 (456) 233 10 83
E-Posta: gsu.kulturlerarasi@gmail.com

CEVAP VER