İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ve Programları

0
435
istanbul aydın üniversitesi üstün ve özel yetenekliler
istanbul aydın üniversitesi üstün ve özel yetenekliler

        İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ve Programları Hakkında

istanbul aydın üniversitesi üstün ve özel yetenekliler
istanbul aydın üniversitesi üstün ve özel yetenekliler

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi projesinden biri olan Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi), 10 Şubat 2013 Pazar günü yayınlanan resmi gazete ilanı ile açılmış bulunmaktadır.

Çocukların erken yaşta bilim ile tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerilerin kazanması ve tüm bunların sanatın desteği ile gerçekleştirilmesinin önemi ile çocuk üniversitemizde yürütülecek projelerin ve etkinliklerin çalışmaları başlatılmıştır. İlk etkinliğini Bilim Şenliği ile başlatmış olan İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi, faaliyetlerine Yaz Okulu, Kış Okulu ve Üstün Zekalılar Eğitim programları ile devam etmektedir.

Faaliyet Alanları

istanbul aydın üniversitesi üstün ze özel yetenekliler

Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

  • Çalışma konuları ile ilgili araştırma yapmak, bunları Türkçe ve yabancı dillerde yayımlayarak ulusal ve uluslar arası kamuoyunun bilgisine sunmak,
  • Ulusal ve uluslar arası nitelikte konferans, kongre, sempozyum, kolokyum, seminer, panel ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmek,
  • Merkezin ilgi alanına giren konularda sertifika, kurs ve benzeri programlar düzenlemek,
  • Merkez bünyesinde oluşturulacak birimler aracılığıyla projeler yapmak,Üniversitenin akademik birimlerinin de katkısıyla Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmalar yürütmek,İstekleri halinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde, diğer üniversiteler ile kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak,
  • Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

CEVAP VER