Eğitimde Değişim Başlıyor!

0
826

Alanın önde gelen isimleri MEF Eğitimde Değişim Konferansları EDK’da buluşuyor. MEF Üniversitesi sizi 10-11 Aralık 2016 tarihlerinde eğitimde değişime tanık olmaya davet ediyor.

Eğitimde Değişim Konferansları Katılımcılara İlham Veriyor.

Dünyanın ve ülkemizin farklı yerlerinden çok değerli eğitimcilerin konuşma yapacağı EĞİTİMDE DEĞİŞİM KONFERANSLARI, katılımcılarına ilham vermek, onlarla eğitimde yenilikleri konuşmak ve tüm bunları katılımcılarının keyif alacağı bir ortamda, sektörde sinerji yaratacak şekilde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır.

10-11 Aralık’ta MEF Üniversitesi’nde düzenlenecek EDK’da eğitimde yenilikçi yaklaşımlar yer alacak. Okul ve üniversite işbirliği, eğitim teknolojileri ve “flipped learning” alanlarındaki en güncel, en yeni bilgi ve uygulamaların paylaşılacağı EDK, okul kurucuları, liderler, akademisyenler, öğretmenler, eğitim teknolojileri uzmanları ve bu konular ile ilgilenen eğitimcileri ağırlayacak.

Neden EDK’ya Katılmalısınız?

Birçok konferansta ana konuşmacı olan uzmanlar EDK’da!

Kendi alanlarında uegitimdedegisimkonferansi6zman eğitimciler tecrübelerini paneller, sunum ve çalıştaylarda paylaşacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Ali Nesin, Prof. Dr. Ziya Selçuk, Prof. Dr. Emine Erktin, Prof. Dr. Mustafa Özcan, Prof. Dr. Erhan Erkut, Prof. Dr. Gölge Seferoğlu, Dr. Özgür Bolat, Sevinç Atabay, Nuran Çakmakçı, Abbas Güçlü ve daha fazlası EDK’da.

Konuşmacıları görmek için tıklayın.

Eğitimciler başarılı örnekleri EDK’da dinleyecekler.

EDK’ya 1000’den fazla okul kurucusu, okul müdürü, akademisyen, öğretmen, eğitim teknolojileri uzmanı katılıyor. Konferansta yer alan yarım günlük çalıştayların yanı sıra katılımcılar, meslektaşlarından başarılarının sırlarını ve iyi örnekleri dinleyecekler.

Öğretmenler EDK’da yenilikçi yaklaşımlarla tanışıyor.

EDK 21. Yüzyılda Öğrenme ve Öğretme, Okulda Üniversite, Flipped Learning, Liderlik, STEM, Maker Hareketi, Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) ve Oyunlaştırma gibi yenilikçi öğrenme yaklaşımları üzerine yoğunlaşacak. Katılımcılar 21.yy eğitim trendleri hakkındaki bilgilerini uzmanlar ile yapılan yarım günlük çalıştaylarla derinleştirecek ve geliştirecekler.

Katılımcılar Türkiye’nin dört bir yanından gelen meslektaşlarıyla fikir alışverişi yaparak yeni perspektifler edinecekler. EDK; eğitimcilerin tartışma ve bilgi paylaşımı yapabileceği, kişisel öğrenme ağlarını geliştirebileceği bir platform olacak. Katılımcıların konferans boyunca ortak projeler geliştirmeleri ve iyi örnekleri paylaşmaları için çeşitli sürpriz etkinlikler var.

 

EDK’da Neler Var?

Anaokulundan yüksek öğretime kadar her kademede görev yapan 1000’den fazla eğitimcinin katılacağı konferansta yapılacak etkinlikler aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmış.

Okulda Üniversite

Okulda Üniversite, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından uygulanan bir öğretmen eğitimi modelidir. Modelin amaçlarından birisi bilgili, becerikli ve erdemli öğretmenler yetiştirmek, bir diğer amacı ise işbirliği yapılan okullarda öğrenci başarısını artırmaktır. MEF Eğitim Fakültesinin tüm öğretim üyeleri K-12 okullarında derse girmekte ve deneyimlerini öğretmen adaylarıyla paylaşarak onları öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlamaktadır. Eğitim Fakültesi öğrencileri ise, Okulda Üniversite Modeli çerçevesinde birinci sınıftan itibaren okullarda deneyim kazanmaya başlamaktadır. Konferansta, öğretmen eğitimini üniversite-okul işbirliğiyle yapan yerli ve yabancı modeller paylaşılacak.edk

Eğitim Teknolojileri (EdTechist)

Bilgi çağı teknolojisinde meydana gelen gelişmeler hayatın her alanını olduğu gibi eğitimi de etkilemektedir. Dijital teknolojinin sınıflara girmesi eğitim sürecini farklılaştırmakta, eğitimi daha etkin hale getirmekte ve öğrenci başarısını artırmaktadır. EDK’da eğitim teknolojileri alanındaki son trendler katılımcılarla paylaşılacak. Katılımcılar iki gün boyunca bu alandaki uzmanlarla çalışacak, çalıştaylara katılacak ve alandaki diğer kişilerle deneyimlerini paylaşacak.

Ters Yüz Eğitim (Flipped Learning)

Ters yüz eğitim modelini tüm programlarında uygulayan dünyadaki ilk üniversite MEF Üniversitesidir. Ters yüz eğitim modeli ile öğrenci derse gelmeden öğretim üyesi tarafından hazırlanan videoları izler, notlar alır ve sorular hazırlar. Derse gelmeden öğrenciyi derse hazırlayan ters yüz eğitim modeli, öğrencinin konuyu en iyi şekilde anlamasını hedefler. EDK’da bu modelin yerli ve yabancı uzmanları sunumlar yapacak, tartışmalar ve çalıştaylar gerçekleştirilecek.

STEM

STEM, 21.yy‘a genç bireyler yetiştirmek, aynı zamanda ülkemizin gelişen ve değişen ihtiyaçlarına çözüm bulabilecek, sorgulama alışkanlığı kazanmış, yetenekleri ve yaratıcılığı ışığında bir bilgiyi irdeleyebilen, bu bilgiyi başka branşlarda kullanabilen ve bir bütün halinde problemlere çözüm olarak kullanabilen bireyler yetiştirmek için son yıllarda önem kazandı.

EDK’da STEM konusunda derinlemesine bilgi sahibi olurken, bu sürecin nasıl ilerlediğini farklı branşlardan öğretmenler ile işbirliği yaparak yaşayacaksınız. Bu deneyim bir öğretmen olarak okulunuzda disiplinler arası işbirliği yapmanın önemini hissettirecek! Aynı zamanda EDK’dan çıkarken yanınıza kendi ders planlarınıza uyarlayabileceğiniz fikirler alacaksınız. Uygulamaya ve ürünler ortaya çıkartmaya odaklanarak STEM eğitim modelinin Türkiye’de yaygınlaştırılmasına öncülük eden Doç. Dr. Sencer Çorlu da EDK’da bir çalıştay gerçekleştirecek.

Yabancı Dil Eğitimi

Dünyanın kapılarını bize açan yabancı dil eğitimde en önemli konular arasındadır. Günümüzde tüm meslek grupları için çok büyük önemi olan Yabancı dil öğretimi ve öğrenimi ile ilgili gelişmeler, yabancı dil öğretmeni eğitimi, yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanımı konularında paylaşımlar alanda çalışan öğretmenler/akademisyenler tarafından yapılacak. Bu paylaşımlar sayesinde bu konu ile ilgili sorunlar, sorular, iyi örnekler masaya yatırılacak, çözüm önerileri tartışılacak.

Psikolojik Danışmanlık

Eğitim deyince Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’tan bahsetmemek olmaz. Katılımcılar, yaşam içinde stresi azaltmaya yönelik yöntem ve teknikleri öğrenebilecekleri, iyi oluş hallerini geliştirebilecekleri atölye çalışmalarına katılabilecekken, öğrencilerde yeme bozuklukları, travma ve okul, riskli gruplara müdahale ve değerler eğitimi başlıklarında sunumları sorgulayarak, etkileşim içinde dinleyip tartışabilecekler.

Oyunlaştırma

Oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırma eğitimde son dönemde konuşulan en popüler yaklaşımlar arasında. Oyunlaştırma, her düzeyde kullanabileceğiniz, yediden yetmişe herkesi içine çekebilen süreçleri barındırıyor. Oyunlaştırmayı sadece sınıfınızda değil müfredat dışı etkinliklerde, profesyonel gelişimde yani öğrenmenin olduğu her alanda uygulayabilirsiniz. EDK’da oyun mekaniklerini ve oyun düşünme biçimini çeşitli çalıştaylar eşliğinde dersinize entegre etmeyi öğrenebileceğiniz gibi sınıfında oyunlaştırmayı kullanan öğretmenlerin iyi uygulamalarını da dinleme fırsatı yakalayacaksınız.

Maker Hareketiegitimdedegisimkonferansi4

Kodlamanın önem kazanması, 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşmasıyla birlikte eğitim alanında maker rüzgarı esiyor. Bilim, yaratıcılık, tasarım, sanat ve mühendisliği bir araya getiren maker hareketinin okullarda nasıl uygulandığını öğrenmek istiyorsanız EDK’da maker öğretmenlerin iyi uygulamalarını dinleyebilir, sizler için hazırladığımız atölyelere katılabilirsiniz.

Maker hareketi sadece dijital devreler, robotlar ve kodlamayla sınırlı değil. Öğrencilerinizin bir sorunu çözmek üzere harekete geçmelerini istiyorsanız sınıfınızda kendi imkanlarınızla maker projelerini hayata geçirebilirsiniz. Nereden başlayacağınız konusunda fikriniz mi yok? Maker hareketini nasıl başlatacağınızı bilemiyor musunuz? EDK’da sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme)

Tasarım odaklı düşünme ürün oluşturma, problem çözme ve süreç iyileştirmede kullanılan son dönemim en popüler yaklaşımları arasında. Tasarım odaklı düşünmenin adımlarını sınıfınızda öğrencilerinizle birlikte kullanarak gerçek hayat problemlerine çözüm bulabilir, meslektaşlarınızla müfredatınızı veya okulunuza ait süreçleri iyileştirebilir ve problemlere yaratıcı çözümler getirebilirsiniz. Eğitim alanında gittikçe yaygınlaşan bu yaklaşımı uzmanlar eşliğinde EDK’da deneyimleyeceksiniz.

EDK’ya Nasıl Katılabilirsiniz?

Seçkin eğitmenler aynı zamanda yaşam boyu öğrenenlerdir. Uzman konuşmacılarla bir arada dolu dolu iki gün geçirmek, onların deneyim ve bilgilerinden esinlenerek eğitim ve öğretimde fark yaratmak için Eğitimde Değişim Konferanslarına davetlisiniz.

Başvuru için tıklayın

CEVAP VER