BİLSEM Sınav Başvuru 2015- 2016

0
721
2015-2016 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu´
2015-2016 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Kılavuzu´

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ADAY GÖSTERME

2015-2016 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıfa devam edip resim,

müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık

gösterdiği düşünülen öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından aday

gösterilmesiyle bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci başlayacaktır.

1.ve 2. sınıf düzeyinde olup sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecek

öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim yetenek, müzik yetenek, genel

zihinsel yetenek) gözlem formları 09 Kasım – 27 Kasım 2015 tarihleri arasında

e-okul sistemi üzerinden Şekil 1 ‘deki aşamalar izlenerek doldurulacaktır.

Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. Örneğin; genel

zihinsel yetenek- resim, genel yetenek-müzik, resim-müzik.

Gözlem formlarında her yetenek alanı için ortak soruların yanında öğrencinin

aday gösterildiği yetenek alanındaki becerisini ölçen sorular ayrı ayrı

doldurulacaktır.

  1. ve 2. sınıfa devam edip yetenek alanlarına göre aday gösterilen ve e-okul

sistemi üzerinden gözlem formu doldurulan öğrencilerden grup tarama sınavına

girecek olanların listesi 10 Aralık 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr

adresinden yayınlanacaktır.

BİLSEM Sınav ve Seçim Tüm Detaylar İçin (PDF DOSYA MEB)

CEVAP VER