BİLSEM Eğitim Programları

0
693

BİLSEM Bilim Sanat Merkezlerine Başlayan öğrenciler 4 ana başlıkta gruplandırılabilecek çalışma kategorilerinde ilerleyen bir süreç içerisinde eğitim alırlar. Eğitim kategori başlıkları ve içerikleri şu şekilde:

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

UYUM EĞİTİMİ

Merkezi, arkadaşlarını, öğretmenlerini tanımaları dışında, öğrencinin kişisel ve psikolojik durumu hakkında bilgi toplayabilmek, kendilerine güvenlerinin gelişmesini sağlayabilmek, etkili konusal ve dinleme kurallarını benimsetebilmek, takım ruhu kazandırmak, iletişim becerilerini bilen ve uygulayan bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilmek amaçlı alanlarda

eğitim programı uygulanır.

Destek Eğitimi Programı aşağıdaki alt baslık altında sürdürülmektedir.

a.İletişim Becerileri

b.Bilimsel Çalışma Yöntemleri

c.Problem Çözme Teknikleri

d.Grupla Çalışma Teknikleri

e.Araştırma Teknikleri

f.Öğrenme Yöntemleri

g.Sosyal Etkinlikler

h.Yabancı Dil

i.Bilişim

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

BİREYSEL YETENEKLERİ FARKETTİRME

Öğrencilerin sahip oldukları yeteneklerini ve akademik bilgilere dayalı olarak yaratıcılıklarını öne çıkaran ve bireysel farklılıklara cevap veren programların hazırlanıp uygulanması yoluyla fark ettirilmesi; öğrencilerin nasıl ve hangi yolla en iyi öğrendiklerinin tespit edilmesi ve tespit edilen bireysel farklılıkları doğrultusunda gelecekte en mutlu ve en yeterli olabilecekleri alan veya alanlara yönlendirilmeleri amaçlı programdır.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ÜSTÜN YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ PROGRAM

Öğrencilerin disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmak yoluyla yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

PROJE DÖNEMI

Merkeze alınan öğrencilerin bireysel yetenekleri belirlenip kapasiteleri geliştirildikten sonra, bulunduğu yakin çevrenin gereksinimlerine, endüstrinin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde veya gerçek yasamla ilgili sorun çözmeye yada herhangi bir gereksinimle ilgili proje üretme ve geliştirme amaçlı dönemdir.

CEVAP VER