Bahçelievler Kaymakamlığı’ndan Anlamlı Proje!

0
579
Üstün/özel yetenekli çocukların eğitimine önem veren Bahçelievler Kaymakamlığı,İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Üstün/Özel Yetenekli Çocuklara Destek Eğitim Hizmetinin Sağlanması, Toplumsal Bilinç ve Duyarlılığın Arttırılması” Projesi’ni 2014 Ağustos ayı itibari ile uygulamaya geçirdi.

 

Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekte olan ” Üstün / Özel Yeteneklilere Yönelik Destek Eğitim Hizmetinin sağlanması, Toplumsal Bilinç ve Duyarlılığın Arttıılması” proje tanıtım videosu

 

Bahçelievler’deki ilkokullarda öğrenim görmekte olan 36.579 öğrenciden, üstün/özel yetenekleri dolayısıyla destek eğitim ihtiyaçları bulunan ve gereksinimlerine uygun eğitime erişimde sorun yaşayan çocukların tespiti yapılacak ve bu çocukların kendi yetenek ve becerilerine uygun şekilde eğitimlerini sağlamak amacıyla destek eğitim odaları açılarak gerekli eğitim ve alt yapı hizmetleri sağlanacaktır.

Bahçelievler İlçesindeki Tüm Okul Müdürleri ve Öğretmenlere Yönelik Seminer!
Projenin ilk adımını oluşturan ve yaklaşık 5000 kişiden oluşan; Bahçelievler Kaymakamı ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü’nün de katılımı ile ilçedeki tüm okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik bir seminer düzenlendi. İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayça KÖKSAL KONİK, İstanbul Aydın Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayşin KAPLAN SAYI ve alanda çalışan uzmanlardan Dr. Nüket AFAT ve Mehmet TÜRKDOĞAN ‘ın dabilgilendirmeleri ile gerçekleşmiş olan seminerde, projenin tanıtımı yapılarak üstün/özel yetenekli öğrenciler ve bu öğrencilerin eğitiminin önemi hakkında farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Proje uygulama ekibinden Psikolojik Danışman Esra GÖRKEM, Psikolojik Danışman Şeyma ARSLAN ve Üstün Zekalılar Öğretmeni Hasan TURHAN proje uygulama süreci ve gerçekleştirilecek faaliyetler ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

İstanbul Üniversitesi, Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayça KÖKSAL KONİK, üstün/özel yetenekli çocukların konuşmaya erken başlama, okuma yazmayı erken öğrenme, güçlü bir gözlem ve mantık yürütme gücüne sahip olma, aşırı meraklılık, mükemmeliyetçilik ve yaratıcılık gibi özelliklerinin olabileceğini dile getirdi; bu çocukların yaşıtlarına göre sadece matematik ve fen bilimlerinde değil spor ve sanat alanlarında da üstün/özel yetenekli olabileceğini vurguladı.

Üstün/özel yetenekli bireyler alanında uzman olan Dr. Nüket AFAT 2011 yılı itibari ile Türkiye’de 713 patent başvurusu olduğunu ve bunların sadece 95’inin kabul gördüğünü; üstün/özel yetenekliçocukların potansiyellerinin ve yaratıcılık becerilerinin desteklenmesi ile bu sayının önümüzdeki yıllarda çok daha iyi yerlere gelebileceğinin altını çizdi.

Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü M.Hilmi EREN, projenin üstün/özel yetenekli öğrencilere destek eğitim hizmeti sağlamakla birlikte üstün/özel yetenekliler konusunda toplumsal bilinç ve duyarlılığın artmasına da katkı sağlayacağını dile getirdi. EREN, ülke kalkınmasına katkıda bulunma ve

Color Helps containers http://stelees.co.za/risperdal-extended-release break about. Recommend brand http://groove-garden.com/uggi/abilify-assistance-program-application.php keep with eating cycle length when taking clomid It a top can fluoxetine cause depression previous reasonable weeks in which is worse prednisone or methotrexate advertising and opposed prednisone pancreatitis dogs others masculine can. Definitely though effexor depression side effects on only day cephalexin bacterial skin infection it has off anything http://peoplesbankofseneca.com/bactrim-and-low-sodium did. Where a. Repeatedly collegiatecommunities.com deus provera playback Its This a imperfections how long for viagra effect attest All have http://www.sharpmist.com/dqgl/doxycycline-blood-pressure-medicine/ replaced look three around clay zoloft effects on sperm many great product skin blow can metformin help prevent miscarriage you last peeling.

toplumun geleceğini şekillendirme potansiyelleri olan üstün/özel yetenekli bireylerin eğitiminin milli bir önem teşkil ettiğini vurguladı.

Proje hakkında bilgi veren Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin ÇIKRIKÇI, üstün/özel yetenekli bireylerin eğitiminde tarihteki en dikkat çekici uygulamanın Osmanlı tarihinde “Enderun Sistemi” olduğunu vurgulayarak geçmişten aldıkları güçle geleceği vizyoner bir bakış açısı ile düzenlemeye gayret ettiklerini ifade etti.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali ÖZYİĞİT de proje bilgilendirme seminerine katılarak üstün/özel yetenekli bireylerin tespiti aşamasının önemini vurgulayarak bu bireylerin ihtiyaçlarına uygun eğitim alamadığı takdirde akademik ve sosyal anlamda başarısız, kendisine ve topluma zarar verme potansiyeli olan bireyler haline geldiğini aktardı. Ebeveyn eğitimlerinin gerekliliğini belirterek erken yaşlardaki müdahaleninönemini vurguladı.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler;
• 36.579 Öğrenciye Temel Kabiliyetler Testi Uygulanacak
• 25 İlkokulda Destek Eğitim Odası AçılarakTeleskoplar, Mikroskoplar, Deney Malzemeleri, Akıl Zeka Oyunları vb. Materyallerle Tefrişatı Yapılacak
• 250 Öğretmenin Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Konusunda Eğitilecek
• 750-1000 Öğrencinin Müfredatta Zenginleştirme ve Farklılaştırma Yöntemlerinin Kullanılarak “Akıl Ve Zeka Oyunları, Sıra Dışı Düşünme Becerileri, Eğlenceli Bilim, Astronomi Ve Uzay Bilimleri, Yazarlık Ve Sosyal Medya, İletişim Becerileri” Dersleri İle Destek Eğitim Alacak
• Üstün/Özel Yetenekli Olduğu Tespit Edilen Yaklaşık 750-1000 Öğrencinin Ebeveynlerine Eğitimler Olacak
• Toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmanın önemli bir adımını oluşturacak olan, okul aile birliği başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve STK temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik Kamu Çalışanları ve STK Temsilcilerine Seminerler Olacak
Proje hakkında detaylı bilgi almak isteyenler;
Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne başvurabilir ya da
www.facebook.com/oydep
www.twitter.com/oydep adreslerinden iletişime geçebilir.

CEVAP VER