13. ULUSLARARASI BİLİŞİMCİ MARTILAR ve 3. ULUSLARARASI LİDER MARTILAR PROJELERİ

0
414
bilişimci martılar
bilişimci martılar

Değerli Eğitim Paydaşları,
2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Bilişimci Martı Projesinin 13, Lider Martılar Projesinin ise 3. Yılına başlıyoruz. Şimdiye kadar beş yüz projenin kayıt yaptırıp 359 projenin başarıyla proje sürecini tamamladığını ve dört binden fazla öğrenci, öğretmen, idareci ve veli ile bu çalışmayı tanıştırdığımızı bilmek bize mutluluk ve gurur veriyor.
Üçüncü yılından itibaren Hindistan, Nepal, ABD, İngiltere, Güney Afrika ve Sri Lanka gibi uluslararası platformlara da giren çalışmamız imece, kardeşlik, bilimsellik ve teknoloji desteğiyle sorun çözmeyi yeni kuşaklara kazandırmayı amaçlıyor ve onları gerçek birer LİDER olarak yetiştirmek istiyor.
BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJESİ; ana sınıfından 12. Sınıfa kadar (k-12) engelli ve üstün yetenekli de olmak üzere tüm öğrencileri kucaklayan bir çalışma.
LİDER MARTILAR ise; on yıldan sonra üniversite ve toplum liderlerini de çalışmaya dahil etmek üzere yine Hayal KÖKSAL tarafından tasarlanmış yeni bir çalışma. Eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci-öğretmenleri, emekli
öğretmenleri, tüm üniversite çalışanlarını, yerel yönetimleri, demokratik kitle örgütlerini, aileleri ve iş dünyasını içeriyor.

359 tane hem eş hem de ulusal-uluslararası jüri değerlendirmesinden geçmiş Sertifikalı Projeden sonra gelecek için gerçekten çok iyi bir iş yaptığımızı iddia ediyoruz.

Proje esnasında teknolojiyi kullanarak; ilk eğitimi veriyor, sizi izliyor ve gereken dönütü paylaşıyoruz.

İşleyiş yöntemimiz Hayal Köksal’a “Dünya bankası, 2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması’nda büyük ödülü getiren “İMECE HALKALARI” yöntemi. Ekibini (Halkanı) kur, sorununu belirle ve uygulamaya geç.

Proje adımlarını ve sonucunu paylaşma yöntemimiz ise düzeye göre PPT sunumlar, Web ve Blog çalışmaları ve video film çekimleri.

Kayıtlar 10 Ekim 2015 tarihinde başlıyor ve en geç 1 Mart 2016 tarihine kadar sürüyor. Projenin sona erip teslim edilme tarihi ise 6 Haziran 2016.

“BİLİŞİMCİ MARTILAR” Proje ekibi iki dinamik ve adanmış öğretmenin kolaylaştırıcılığında 5-8 öğrenci ve 2 destek veliden oluşuyor.

“LİDER MARTILAR” Projesi ise genelde Eğitim Fakültesi öğrencilerinin, emekli öğretmenlerin oluşturacağı ekiplerle, iş dünyası, demokratik kitle örgütleri, yerel yönetimler aileler ve iş dünyasından katılan gönüllü kişilerin kurduğu imece halkalarıyla işliyor. Bilişimci ve Lider Martıları Projelerinde proje yapan kişiler;
Bilişimci ve Lider Martıları Projelerinde proje yapan kişiler;
* İşbirliği ve imecenin önemini anlıyorlar,
* Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem alıp geliştir (PUKÖ) felsefesi ve ileri sorun çözme yöntemlerinde
kullanılan kalite araçlarıyla tanışıyor ve kullanmayı öğreniyorlar,
* Teknolojiyi, interneti ve sosyal medyayı etkin ve gereğince kullanmayı öğreniyorlar,
* Uygulama olmaksızın kuramın pek bir şeye yaramadığı farkındalığını kazanıyorlar,
* Çevre koruma, kültürlerarası farklılıkların öneminin ayırdına varıp tarih bilmenin önemini anlıyorlar,
* Zamanı etkin biçimde kullanmayı öğreniyorlar,
* Her alanda etiğin önemi ve kurallarını öğrenip uyguluyorlar,
* İletişimin ne denli önemli olduğunu anlıyor ve
* Her şey ve herkes için sevgi, saygı ve tolerans geliştirmeyi öğreniyorlar.
Bu Projeler; “Yenilikçi İmece Derneği (YİMEDER)”, “Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Merkezi (BUPERC)”, “Tria Bilişim”, “Doğan Reklamcılık”, “Eğitimde Toplam Kalite ve Mükemmellik Dünya Konseyi (WCTQEE)”, “City
Montessori School, Lucknow, Hindistan”, “Nepal QUEST”, “Güney Afrika Gençlik Gelişim Elçiliği (NYDT)” ve “İnsan Saygınlığı Network”ü tarafından tanıtılıp destekleniyor. Destekleyen tüm dost kişi ve kuruluşlara teşekkür
ediyoruz.

Bu İmece Odaklı Projede bizimle olmak ister misiniz?

Hedef Kitle:

ÖĞRENCİ ODAKLI BİLİŞİMCİ MARTILAR PROJESİ: Okul öncesi sınıflarından başlayarak Lise son düzeyine kadar yurt içi ve dışındaki bütün Türk ve Yabancı okulları kapsıyor. Engelli ve üşütün zekâlı tüm öğrenci gruplarına da açık.

YETİŞKİN ODAKLI LİDER MARTILAR PROJESİ:
Eğitim fakültesi öğrencilerini ve tüm farklı bölümlerde okuyan üniversite ve yüksekokul öğrencilerini,
Emekli öğretmenleri
Demokratik kitle örgütlerini,
İş dünyasını ve liderlerini,
Yerel yöneticileri ve
Aileleri kapsıyor.

Neden böyle bir proje?

* Bu proje 13 yıldır devam eden çok başarılı bir proje. Şimdiye kadar beş yüz projenin kayıt yaptırıp 359 projenin
başarıyla proje sürecini tamamladığını ve dört binden fazla öğrenci, öğretmen, idareci ve veli ile bu çalışmayı
tanıştırdığımızı bilmek bize mutluluk ve gurur veriyor. Üçüncü yılından itibaren Hindistan, Nepal, ABD,
İngiltere, Güney Afrika ve Sri Lanka gibi uluslararası platformlara da giren çalışmamızla dört bin civarında
proje paydaşına ulaştık. Katılanlar hem öğrenip hem eğlendiklerini paylaşıyor.
* Her iki yılda bir UNESCO Dünya Barış Eğitimi Ödüllü okul olan Hindistan, Lucknow’daki City Montessori School
ve WCTQEE Ödül Törenimize ev sahipliği yapıyor. Okulun kurucusu Dr. Jagdish Gandhi ve Kurucu Müdürü Dr.
Vineeta Kamran’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
* Projemiz “Çoklu Zekâ” Yaklaşımına, “Barış odaklı” anlayışa, “yenilikçi ve yaratıcı” çözümlere verdiği önemle
eğitim sistemlerinin kalitesini arttırmayı amaçlıyor; öğrencileri ezbere değil sorun çözmeye yönlendiriyor.
Bilimsel yöntemi izlemeyi, etiğe önem vermeyi, kalite araçları ve istatistiği kullanmayı vurgulayarak
öğrencilere Köy Enstitülerinin temel aracı olan İMECE kültürünü kazandırmayı amaçlıyor.
* “Duyarlılık”, “Empati” gibi önemli bir özellik. Büyük lider Atatürk’ün sloganıyla; “Yurtta Barış, Dünyada Barış”
sloganıyla hareket ediyoruz, farklılıkları saygıyla ve anlayışla karşılamayı öğretmeye ve öğrenmeye
çalışıyoruz.
* Projelerimizde eko sistemi korumak ve sürdürmek önemli bir öğreti.
* İnsanı sevmek, saymak, korumak çok önemli bir ilkemiz. OLUMSUZ REKABETİ VE DÜŞMANCA DUYGULARI
ASLA ONAYLAMIYOR, BÖYLE DAVRANAN KİŞİ VE EKİPLERİ ÖNCE UYARIYOR DEVAM EDERLERSE PROJEDEN
SOYUTLUYORUZ.

2016 Yılı Proje Konuları ve İşleyiş:
* ATATÜRKÇE BAKIŞ (Mevcut sorunlara Atatürk’ün felsefesi ve yaklaşımıyla ve de onun gözlükleriyle bakıp çözüm getirilmesi)
* ETİK

Katılımcılar proje konusunu belirleyip, PUKÖ Döngüsüne odaklı olarak şu adımları atıyorlar:
1. Sorun alanı taraması ve planlama,
2. Veri toplama araçlarıyla veri toplama
3. Veri analizi
4. Öneriler, sonuçlar.

Göz önünde sürekli tutulması gereken konular;
* Bilimsel araştırma ve çözümleme yönteminin sürekli ve etkin kullanımı projede esastır.
* Her adımda kalite araçları ve teknoloji kullanımı önemlidir.
* Süreç ve sonuçların toplumla paylaşımı için sosyal medya ve İnternetin etik kurallara uygun olarak etkin kullanımı beklenmektedir.

Proje Adımları ve 2016 Yılı Takvimi:
Ekipler ancak alttaki adımları attıktan sonra Projenin içinde yer alabilirler.

* Proje Okulu/Ekibi ancak Yenilikçi İmece Derneği’nin 6 ay süre ile Proje Partneri olduğu zaman projeye katılmış olur. Bu Üyelik Formu okul müdürünce imzalanır.
* Lider Öğretmen ve Kurum Müdürü Başvuru Formunu birlikte doldurur ve imzalar. Böylece okul lideri projeye destek vereceğini beyan etmiş olur.
* Bu yılın kayıt dönemi 10 Ekim 2015 tarihinde başlar, 1 Mart 2016 tarihinde sona erer.
* Kayıt sonrasında ekip liderlerine 3 PPT Eğitim Modülü gönderilir. Katılımcı okullar organize ederlerse Hayal Köksal’ı okullarına davet edip ondan eğitim alabilirler.
* Proje Yönetimi yukarda defalarca belirtildiği gibi “İmece Halkaları” yöntemidir. Ekiplerin sık sık Proje Web sayfası; www.bilisimcimartilar.com u ziyaret etmesi önerilir.
* Proje esnasında Skype gibi programlar aracılığıyla rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilecektir. Proje ekibinin tüm üyelerinin bizlerle sıkı bir iletişimde olması çok önemlidir. Projenin başarılı olması için bu
önemli bir koşuldur. Skype adresim: Hayal.koksal1 .
* Proje 6 Haziran 2016 tarihinde sonlanır. Yapılan çalışmaların yer aldığı Web veya Blog adresleri Hayal Köksal’a bildirilerek proje sona erdirilir.
* Temmuz ayı ortalarına kadar %50 ağırlığı olan “Akran değerlendirme” yapılır. Sonrasında Jüri değerlendirmesi başlar.
* 2016 Yılı Ödül Töreni Türkiye’de yapılacaktır. Yer ve Tarihi daha sonra bildirilecektir.

BU PROJELERDE YER ALMAYA DAVETLİSİNİZ.

İNANIYORUZ Kİ; BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR!

Dr. Hayal KÖKSAL
Project Tasarımcısı ve
Genel Koordinatörü

HAYAL KOKSAL QUALITY & PEACE EDUCATION NETWORK
DIRECTOR GENERAL (TURKEY, WORLD COUNCIL for TOTAL QUALITY & EXCELLENCE in EDUCATION
Sinpaş Boğaziçi Malikâneleri, Safir 4 Blok, Daire: 17 34 460 Sarıyer, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 341 26 01 Fax: +90 212 341 26 02 Cell: +90 532 373 84 87
hayal@hayalkoksal.com hayal@boun.edu.tr koksalhayal@gmail.com
www.hayalkoksal.com www.bilisimcimartilar.com

 

13. INTERNATIONAL ICT SEAGULLS
&
3. INTERNATIONAL LEADING SEAGULLS PROJECTS

Dear Colleague,

I am going to share the needed information for the 2016 Seagulls Projects.

We would like to support the future leaders of our world under the leadership of our teachers and community leaders through problem-solving skills ornamented with quality tools and ICT (Information and Communication Technologies) use effectively.

Dr. Hayal Köksal designed “ICT Seagulls Project” for students of K-12 levels, and then, she added a new project under the title of “Leading Seagulls Project” for university students, teacher-trainees, for the retired teachers and all the community leaders. Both projects hug not only the gifted but also the disabled participants. Faculty administrators, business world, NGO leaders and parents are all invited from all countries to support world future generations through those projects.

After 352 certified national and international projects, we claim that we are doing a good thing for the future world.

We will train and follow and give needed feedback to your teams through technology.

Our Methodology is “İmece Circles”. Form your team (=circle), decide on your problem area and apply.

Our sharing mode is Web Page design and Blog supported by PPT Presentations both in Turkish and in English.

Registration starts on 10th October 2015 & Projects end on 6th June 2016.

ICT Seagulls “; will be formed under the dynamic leadership of two project teachers along with 5-8 students and two parents. The role of teachers is only facilitating.

“Leading Seagulls” project is for university teams, for teacher-trainees attending Faculty of Education, for retired teachers and for all community leaders including families, business world and NGOs. 2-10 members might be a good start. This is a flexible model based upon negotiation.

Through “ICT Seagulls & Leading Seagulls Projects”, participants will;

* grasp the spirit of the team and understand the necessity of collaboration,
* learn how to use PDCA Mindset and quality tools in advanced problem-solving skill to solve their problems,
* use technology and the Internet effectively and creatively,
* understand the necessity of practice rather than only knowing theory,
* enhance awareness of environmental protection, cultural differences, importance of knowing history,
* manage their time in the most effective way,
* learn and apply ethical rules,
* be aware of the importance of communication,
* develop tolerance, respect and love for all.

The supporting bodies of the projects are: “The Association for Innovative Collaboration (YİMEDER)”, “Boğaziçi University Peace Education and Research Center (BUPERC)”, “Tria Bilişim”, “Doğan Advertisement” from Turkey; and also “The World Council for Total Quality & Excellence in Education (WCTQEE)”, “City Montessori School (CMS), Lucknow, India”, “QUESTNepal”, “NYDT-South Africa” and “Human Dignity and Humiliation Studies Network”. Thank you very much to all of the supporting dosts.

Do you want to be with us in this collaborative project?

Target Audience: The project is open to all students from Kindergarten to graduate classes of Turkish and international schools in and out of Turkey.

STUDENT- focused “ICT Seagulls” Project;
1. Pre-school classes
2.Elementary School,
3.Middle School,
4.High school,
5.Technical and Vocational Schools.

(Open to all gifted and challenged/disabled participation).

ADULT-focused “LEADING Seagulls” Project;
1. Student-teachers (Students of the Faculties of Education),
2.All university students attending any faculty,
3.Retired teachers,
4.Non-governmental Organizations,
5.Business leaders and companies,
6.Local Governors,
7.Parents.

Why Such A Project?

* This is a very successful project, lasting for 13 years. So far, through 359 national and international projects conducted in Turkey, India, USA, UK, Nepal and South Africa, nearly 4,000 students, teachers, parents and supporting bodies participated in the project, and they are used to saying they have learned and enjoyed a lot.
* World Council supports it, due to its aim and scope. “2002 UNESCO Peace Education” Awarded City Montessori School (CMS), Lucknow, India hosts the Awards Ceremony of it every two year during the ICSQCCs. We are thankful to Dr. Jagdish Gandhi and Dr.Vineeta Kamran for that wonderful support and hospitality.
* It upgrades the quality of educational system with its “multiple-intelligence-based, peaceoriented, innovative and creative format” by directing the students to problem-solving steps rather than memorization. Following scientific research method and ethical application, using quality tools and statistics are needed ingredients. Students indulge in the best practices of collaborative studies through İMECE (A cultural word from the Turkish villages meaning collaboration).
* “Sensitivity “is a very important feature like empathy. We act with the slogan of great leaders Atatürk: “Peace at home, peace in the world”. We need to learn and to teach sensitivity and understanding to cultural differences.
* Preserving the eco system is necessary for all of us and this teaching exists within the projects.
* Loving humanity, respecting and supporting it is essential in this project. WE NEVER APPROVE NEGATIVE RIVALRY. This year only two problems will be studied:

Project Topics:
This year we have only 2 topics:

1. Solving problems like Atatürk and finding solutions with his glasses.
2.Ethics.

The participants determine the project area and topic. They follow the “PDCA (Plan-Do-CheckAct) Mindset” taking the following steps:

1. Research (Literature Reviewing) and planning,
2.Data collection for the implementation,
3.Analyzing the collected data,
4.Suggestions and conclusion to solve the problem.

It must be kept in mind that;
* The ethics of scientific research and project studies is essential.
* At every step, the use of technology and quality tools is necessary.
* The process and the outcomes should be shared via social media and the Internet to inform the community

Project Steps and the Calendar of the year 2016:
1. Teams can register the Project only after following the following steps:
* Project team/school becomes a Project Partner of YİMEDER only for six months through filling the Partnership Form. School/Organization leader signs it.
* The school leader and the project leader sign registration Form of the project.

1. Registration period of the 2016 Projects will start on October 10, 2015 and will last until the end of January 2016.
2.After the registration, participants get three “Training PPTs” to learn more about the steps of the projects. If the participants arrange, they may invite Dr. Köksal to their schools for the training and counselling. The project methodology is “İmece Circles”. Visiting the web
pages of the previous years’ projects through www.bilisimcimartilar.com is highly recommended.
3.During the preparation of the projects, Skype conferences will be used for all kinds of counseling and guidance. A continuous and regular communication is needed for a successful project management. This is also an important criterion in the evaluation! My address is “hayal.koksal1”.
4.The web or Blog addresses of the finalized projects will be delivered to Dr. Köksal on 6 June 2016.
5.Announcement of the results of peer- and jury-evaluation will take place until the mid-days of July.
6.Award ceremony will be held in Turkey. Venue and time will be shared later.

You are invited to join those innovative projects.

We believe that we stand together!

Dr. Hayal KÖKSAL

Project Designer &
General Coordinator DG (Turkey), WCTQEE

 

HAYAL KOKSAL QUALITY & PEACE EDUCATION NETWORK
DIRECTOR GENERAL (TURKEY, WORLD COUNCIL for TOTAL QUALITY & EXCELLENCE in EDUCATION
Sinpaş Boğaziçi Malikâneleri, Safir 4 Blok, Daire: 17 34 460 Sarıyer, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 341 26 01 Fax: +90 212 341 26 02 Cell: +90 532 373 84 87
hayal@hayalkoksal.com hayal@boun.edu.tr koksalhayal@gmail.com
www.hayalkoksal.com www.bilisimcimartilar.com

CEVAP VER